บริการนัดหมายล่วงหน้าสำหรับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัด 15 นาที
หากเกินกำหนด <5 นาที> ขออนุญาตข้ามคิว
กรุณานำ บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต มาเพื่อเข้ารับบริการ
*หากต้องการยกเลิกนัดหมาย
กรุณายกเลิกก่อนเวลานัดหมาย 1 ชม.
กรุณานำ บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต มาเพื่อเข้ารับบริการ
*หากต้องการยกเลิกนัดหมาย กรุณายกเลิกก่อนเวลานัดหมาย 1 ชม.
iPhone 12 artwork
ลงทะเบียนนัดหมายเข้ารับบริการที่ทรูช็อป
เพื่อรับข้อเสนอสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

นัดไว้ไม่ต้องรอนาน

มาเมื่อคุณสะดวกคุณสามารถใช้บริการนัดหมายล่วงหน้าได้ 4 ครั้ง/เดือน
สามารถทำการจอง iPhone 12 ออนไลน์ได้ที่
www.truemoveh.com/iphone12/preorder
โดยเลือกรับสินค้า ณ สาขาเดียวกับที่ท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ไว้